Formació

Enginyer industrial superior -especialitats Mecànica i Organització Industrial-, per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona UPC (1980). Col·legiat núm 6.295 del COEIC.

Màster en Coaching amb PNL.

 

 

Perfil professional

Gestor de projectes amb experiència tant en nous desenvolupaments com en evolucions de sistemes implantats, orientat a la planificació i direcció d’equips de treball. Aplicacions ofimàtiques a mida.

Coach especialitzat en coaching personal, amb habilitats per a la gestió de riscos i conflictes.

Coneixedor de la problemàtica dels autònoms i expert en serveis per a aquest col·lectiu.

 

Enginyer industrial vinculat al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, col·laborador en l’àmbit de les TIC.

 

 

 

Trajectòria professional

SANZ Enginyeria Informàtica

1987 >>>

Consultor, assessor, enginyer autònom. Fundador

 

 

 

 

autonoms.net

2019 >>>

Assessor per a autònoms. Fundador

 

 

 

 

Coaching TIC

2011 >>>

Coach. Impulsor

 

 

 

T-Systems

2009>

Business Operations

< 2019

 

 

Funcions:

·         Business Continuity Manager coordinator

·         Customer Security Manager

·         Responsable de Sector Públic a Sales Operations (Iberia)

ü  Facilitador de decisions Go-NoGo

ü  Identificació i Gestió d’oportunitats de negoci

ü  Gestió de l’Oficina d’Ofertes

ü  Gestió i control de la prevenda

 

 

T-Systems

2001 >

Cap de Projecte Sènior

< 2009

 

 

Funcions:

·         Cap d’Àrea de Gestió de Suport Continuat – GSC, dins de Systems Integration (15 persones)

·         Màxim responsable i coneixedor funcional i tècnic del sistema d’informació del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) des del 1998.

·         Responsable del Competence Center de Gestió Documental.

·         Cap de projecte de moltes de les aplicacions incloses en els sistemes d’informació del DOGC i els departaments de Governació, PTOP, Justícia, Cultura, Biblioteca de Catalunya, Medi Ambient, etc

·         Responsable dels manteniments evolutius i continuats del DOGC i dels departaments de Governació, PTOP, Presidència, Justícia, Cultura i Relacions Institucionals entre d’altres.

·         Responsable de planificació i seguiment de l’àrea VA de Systems Integration (20 persones) que manté el coneixement i l’evolució dels sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya….

ü  comuns a varis departaments (concursos, trasllats, subvencions, fons d’ajuts socials, etc…)

ü  específics departamentals de: Governació, PTOP, Justícia, Interior, Cultura, Economia, Ensenyament, Medi Ambient, Indústria, Presidència, Parlament, ACA, EADOP, etc..

·         Auditor intern en temes de certificacions i assegurament de la qualitat. Formador intern.

 

 

 

Debis IT

1999 >

Analista sènior  / Consultor

< 2000

 

 

 

Funcions:

·         Coordinador de T-Systems a l’EADOP (DOGC). Funcions de consultor i gerent de compte.

·         Anàlisi i desenvolupament del PIP (Programa Inversions Públiques per Economia)

·         Cap d’equip de desenvolupament (integrat per unes 20 persones)

 

 

 

Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya

1992 >

Analista

< 1998

 

 

 

Funcions:

·         Anàlisi i desenvolupaments de projectes per departaments de la Generalitat. Els més significatius :

Ø  Presidència > Sistema d’informació DOGC

Ø  Mossos > Sistema d’Informació Policial

Ø  Treball > Gestió de formació ocupacional

Ø  Cultura > Dipòsit Legal Generalitat

Ø  Servei Català Trànsit > Centre Informació Trànsit

Ø  Ensenyament > Gestió ESO, llibres escolaritat, etc..

 

 

 

Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

1988 >

Analista ‘A’ i Cap de Projecte

< 1991

 

 

 

Funcions:

·         Cap de projecte i analista de les aplicacions de gestió administrativa i docent de centres d’ensenyament públics i concertats. Coordinació amb dades de preinscripció i proves d’accés a la Universitat.

·         Cap de projecte de totes les aplicacions departamentals en entorn microinformàtic.

·         Elaboració dels plecs de condicions tècniques per a l’adquisició de productes o serveis, i valoració de les propostes presentades.

 

 

 

SANZ Enginyeria Informàtica

1987 >

Consultor, assessor, enginyer autònom

< 1992

 

 

 

EUROPHON España, S.A.

1987 >

Director de la Divisió Informàtica i Telemàtica

< 1988

 

 

 

EGARA Comercial, S.A.

1987 >

Cap Departament de Software

< 1987

 

 

 

SVI España, S.A.   (SPECTRAVIDEO)

1986 >

Responsable de Software Delegación Catalunya

< 1987

 

 

 

Ingeniería en el Tratamiento de la Información, S.L.

1985 >

Analista/programador

< 1986

 

 

 

Saint Peter’s School

1981 >

Analista/programador i analista

 <1986

 

 

Col·laboracions

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

1980 >>>>

Col·laboració en events puntuals:

Observatoris, estudis, publicacions comissions (p.e. Enginyers a les administracions públiques’), etc…

 

 

 

 

Editorial Gustavo Gili, S.A.

1991 >

Col·laborador en publicacions informàtiques

< 1992